Objevujte svět přírodních věd a matematiky

Rozhovor o kurzu, kde se maturanti dozví vše o studiu na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU

V tomto rozhovoru Vám přiblížíme, jak vypadá na čtyřdenní matematický kurz pro maturanty, který pořádá Ústav matematiky a statistiky PřF MU (ÚMS PřF MU) tradičně začátkem podzimního semestru. Kurz je určen všem středoškolákům – čtvrťákům, kteří uvažují o studiu oboru nějak spojeného s matematikou, a chtějí se o svém výběru poradit. Více Vám o kurzu řekne jedna z jeho organizátorek, Mgr. Lenka Macálková.

 

Web seminare.sci.muni.cz je určen žákům, studentům a učitelům základních, středních i vysokých škol, které spojuje zájem o přírodovědné obory a matematiku.

Hlavními aktivitami, o kterých se zde dočtete, jsou korespondenční semináře, internetové soutěže i zajímavé přednášky, které pro žáky základních a středních škol připravují pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se středními školami.

Web i veškeré aktivity jsou realizovány v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), který v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Studovat techniku a přírodovědu má smysl!

Generyce Y logoWebové stránky Generace Y  jsou určeny všem zájemcům o technické a přírodovědné obory. Snaží se zábavnou, originální a srozumitelnou formou přinášet novinky a informace ze světa vědy, techniky a přírodovědy.


Jaké aktivity pro Vás připravila Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity?

Cílem aktivit vyjmenovaných v levém menu tohoto webu je rozvíjet aktivní spolupráci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se základními a středními školami při popularizaci přírodovědných oborů a matematiky, a to formou seminářů, přednášek s experimenty, ale také v podobě soutěží a zábavných volnočasových aktivit, ze kterých si vyberou žačky a žáci základních škol, studentky i studenti škol středních, a také jejich paní učitelky a páni učitelé, které spojuje zájem o přírodovědné a technické obory.