Články o akcích


Přírodovědecká fakulta MU zve středoškolské pedagogy na fyzikální praktikum nobelovských experimentů

V tomto článku Vám představíme pokročilé fyzikální praktikum určené zejména učitelům středních škol a také talentovaným středoškolským studentům. V tzv. nobelovském praktiku na půdě PřF MU prezentujeme čtyři slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou. Konkrétně jde o Millikanův experiment, Rutherfordův experiment, Zeemanův jev a Franckův – Hertzův experiment.

 

Rozhovor o kurzu, kde se maturanti dozví vše o studiu na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU

V tomto rozhovoru Vám přiblížíme, jak vypadá na čtyřdenní matematický kurz pro maturanty, který pořádá Ústav matematiky a statistiky PřF MU (ÚMS PřF MU) tradičně začátkem podzimního semestru. Kurz je určen všem středoškolákům – čtvrťákům, kteří uvažují o studiu oboru nějak spojeného s matematikou, a chtějí se o svém výběru poradit. Více Vám o kurzu řekne jedna z jeho organizátorek, Mgr. Lenka Macálková.

 

Našich seminářů a soutěží se účastní především talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor,“

říká Michal Bulant z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity zajišťuje celou řadu vzdělávacích aktivit pro žáky základních a středních škol, i speciální kurzy pro maturanty, jak se dozvíte z rozhovoru s doktorem Michalem Bulantem. Ten už více než deset let vyučuje matematiku na fakultě a také na střední škole, a po odborné stránce garantuje nebo spoluorganizuje řadu seminářů, soutěží či soustředění, které jsou hlavním tématem tohoto článku.