Pro studenty SŠ

Fyzikální praktikum na PřF MU

Na půdě PřF MU je připraveno fyzikální praktikum vybavené nejméně 10 úlohami z různých oblastí fyziky. Praktikum budou navštěvovat studenti středních škol v doprovodu svého učitele fyziky. Jako asistenti budou současně v praktiku působit studenti fyzikálních oborů na PřF MU, zejména studenti učitelství fyziky pro střední školy.

Případně předběžné objednávky posílejte na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Forma: praktikum na PřF MU

Obor: Fyzika

Určeno pro: studenty SŠ, učitele SŠ

Fyzikální praktika jsou realizována v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Fyzikální praktikum nobelovských experimentů

Pokročilé fyzikální praktikum určené zejména učitelům základních a středních škol a také talentovaným středoškolským studentům. V praktiku budeme realizovat slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou: Millikanův experiment, Rutherfordův experiment, Zeemanův jev a Franckův  Hertzův experiment. K dispozici bude špičkové demonstrační experimentální vybavení renomovaných firem vyrábějících didaktické pomůcky.

Forma: praktikum na PřF MU

Obor: Fyzika

Určeno pro: studenty SŠ, učitele SŠ

Předběžné objednávky posílejte na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Termín 1. praktika: čtvrtek 11. října od 15.00 ve fyzikálním praktiku 3 v budově fyziky č. 6, přízemí, Kotlářská 2, areál Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Fyzikální praktikum nobelovských experimentů je realizováno v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Fyzikální programy na středních školách

Ústav fyzikální elektroniky  PřF MU nabízí středním školám v celé České republice fyzikální přednášky o moderních a atraktivních tématech s řadou demonstračních experimentů. Programy délkou trvání 45 minut a krátkým časem na přípravu a úklid lze snadno zařadit do běžného rozvrhu navštívené školy.

Konkrétně jde o dvě fyzikální představení, Pozoruhodný křemíkMrazivý dusík, která realizují zaměstnanci PřF a studenti fyzikálních oborů fakulty, a to přímo na střední škole, vždy v rámci jedné vyučovací hodiny. Programy nekladou na školu žádné mimořádné prostorové ani časové nároky. Nemají žádné speciální nároky na technické vybavení místnosti a mohou být realizovány v běžné školní učebně.

Pozoruhodný křemík

Křemík patří k technicky nejdůležitějším prvkům, bez něhož by současný elektronický svět neexistoval. Fyzikální představení seznámí s výrobou a využitím křemíku v polovodičovém průmyslu. Předvedeme si řadu technologických vzorků – křemenný písek, polykrystalický křemík, křemenný kelímek pro tavbu, křemíkový ingot a desku. Pozoruhodné vlastnosti křemíku budou demonstrovány na velmi neobvyklých a původních experimentech. Více se dozvíte na z informačního letáku.

Fyzikální představení s důrazem na mezioborové vztahy je vhodné jako doplněk k učivu fyziky polovodičů, struktury látek, optiky, chemie, mineralogie a informatiky.

Mrazivý dusík

Představení je sestavené z experimentů s tekutým dusíkem, demonstrujících závislosti fyzikálních parametrů vybraných systémů na teplotě, včetně tzv. vysokoteplotní supravodivosti. Doprovodný komentář má větší fyzikální hloubku, než je běžné při podobných vystoupeních.

Forma: přednášky s experimenty

Obor: Fyzika

Určeno pro: studenty SŠ

Termín: dle domluvy, předběžné objednávky posílejte na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Fyzikální představení jsou realizována v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

Fyzikální kavárna

Pravidelná setkání učitelů fyziky středních a základních škol, studentů učitelství fyziky na PřF MU a pracovníků fyzikálních ústavů fakulty. Součástí každého setkání je předem připravený odborný program následovaný neformálními diskusemi. Cílem kavárny je poskytnou možnost neformalizovaného dalšího vzdělávání učitelských pracovníků, výměna zkušeností, vytváření a udržování profesní komunity.

Forma: volnočasová aktivita

Obor: Fyzika

Určeno pro: žáky ZŠ, studenty SŠ, učitele SŠ, učitele VŠ

Fyzikální kavárna je realizována v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Termín zářijové kavárny na téma Ozvěny veletrhu nápadů 1: 20.9. 2012
Místo: Posluchárna F2 Ústavu fyzikální elektroniky v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské 2 v Brně
Pořádá: Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

Více informací se dozvíte na: http://seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=31&view=detail

Termín říjnové kavárny na téma Ozvěny veletrhu nápadů 2: 18 .10. 2012

Místo: Posluchárna F2 Ústavu fyzikální elektroniky v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské 2 v Brně
Pořádá: Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

 
| << < 1 2 > >> |
Strana 1 z 2
Strana 1 z 2