Fyzikální programy na středních školách

Ústav fyzikální elektroniky  PřF MU nabízí středním školám v celé České republice fyzikální přednášky o moderních a atraktivních tématech s řadou demonstračních experimentů. Programy délkou trvání 45 minut a krátkým časem na přípravu a úklid lze snadno zařadit do běžného rozvrhu navštívené školy.

Konkrétně jde o dvě fyzikální představení, Pozoruhodný křemíkMrazivý dusík, která realizují zaměstnanci PřF a studenti fyzikálních oborů fakulty, a to přímo na střední škole, vždy v rámci jedné vyučovací hodiny. Programy nekladou na školu žádné mimořádné prostorové ani časové nároky. Nemají žádné speciální nároky na technické vybavení místnosti a mohou být realizovány v běžné školní učebně.

Pozoruhodný křemík

Křemík patří k technicky nejdůležitějším prvkům, bez něhož by současný elektronický svět neexistoval. Fyzikální představení seznámí s výrobou a využitím křemíku v polovodičovém průmyslu. Předvedeme si řadu technologických vzorků – křemenný písek, polykrystalický křemík, křemenný kelímek pro tavbu, křemíkový ingot a desku. Pozoruhodné vlastnosti křemíku budou demonstrovány na velmi neobvyklých a původních experimentech. Více se dozvíte na z informačního letáku.

Fyzikální představení s důrazem na mezioborové vztahy je vhodné jako doplněk k učivu fyziky polovodičů, struktury látek, optiky, chemie, mineralogie a informatiky.

Mrazivý dusík

Představení je sestavené z experimentů s tekutým dusíkem, demonstrujících závislosti fyzikálních parametrů vybraných systémů na teplotě, včetně tzv. vysokoteplotní supravodivosti. Doprovodný komentář má větší fyzikální hloubku, než je běžné při podobných vystoupeních.

Forma: přednášky s experimenty

Obor: Fyzika

Určeno pro: studenty SŠ

Termín: dle domluvy, předběžné objednávky posílejte na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Fyzikální představení jsou realizována v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.