KEKS

Cílem semináře KEKS (Korespondenční ekologický seminář pro studenty středních škol) je poskytnout pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie. Zadání se budou zabývat rozmanitými tématy a také hledání řešení vás bude vybízet k uplatnění různých pohledů a ke kritickému zhodnocení zdrojů informací.

Jde o celoroční soutěž určenou maximálně tříčlenným týmům nebo jednotlivcům, při které Vám zadání úloh zasílají organizátoři prostřednictvím internetu.

"Korespondenční ekologický seminář je  především týmovou, mezioborovou soutěží. Mezioborový je i organizační tým, kde převažují studenti PřF MU, ale zapojují se také studenti FSS, FI. Týmy studentů mají často za úkol napsat esej na téma, které vychází z praktického problému, třeba z otázky, jak se zachovat v případě kalamity? Konkrétní úlohy zasahující do geografie, chemie, úkolem je poskládat celkový pohled na opravdový ekologický problém, jako orkán ve Vysokých Tatrách. Hledat odpovědi na dílčí otázky: kácet – nekácet? Když kácet, tak kde? A pak zhodnotit argumenty, prezentovat je, přednést závěr," představuje kurz doktor Michal Bulant z Ústavu matematiky a statistiky PřF MU.


Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Forma: Korespondenční seminář

Obor: Ekologie

Určeno pro: studenty SŠ


Konzoomujte první sadu KEKSu!

První zadání semináře je na světě! Začínáme tématem Domácí ekologie, tedy tím, co máme všichni kolem sebe a můžeme dennodenně pozorovat. Vezmeme to jak z biologického konce, kdy budete zkoumat ekosystém kompostu, tak i z konce více environmentálního, kdy zaostříte na různé postoje ke stravování. Uzávěrka prvního kola je 30. října!

Zadání ke stažení zde!