ViBuCh

Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky (ViBuCh), je určen pro středoškolské studenty se zájmem o přírodní vědy. Jeho hlavní myšlenkou je ukázat, že chemie a vědy s ní spojené jsou zajímavé a perspektivní.

Na soutěžící čekají celkem čtyři série úloh, které budou zveřejňovány na webových stránkách ViBuChu během celého školního roku, počínaje 24. zářím. Zadání je tedy dostupné i neregistrovaným uživatelům. Nejlepší řešitelé kurzu mají šanci zúčastnit se týdenního soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a spojit teoretické základy z kurzu s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích.

ViBuCh si klade za cíl oprostit studenty od představy, že chemie jsou pouhé výpočty z rovnic a nudné memorování názvosloví. Také otvírá studentům pohled na reálné výzkumné projekty řešené na české akademické půdě, většina úloh bude sledovat témata z reálného výzkumu.

Kurz je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Forma: ikurz

Obor: Chemie

Určeno pro: studenty SŠ

Aktuální informace o průběhu: http://vibuch.math.muni.cz/

ViBuCh web: http://vibuch.math.muni.cz/

Leták ViBuChu: http://vibuch.math.muni.cz/upload/vibuch.pdf


Středoškolačky a středoškoláci, očekávejte ViBuCh! Vzdělávací korespondenční ikurz pro budoucí chemiky

V pondělí 24. září startujeme další ročník!Termín odevzdání vašich řešení je 5. listopadu. Přejeme vám hodně štěstí!
Už teď se můžete podívat, jaká úlohy 1. série na vás čekají. Na webu ViBuChu najdete povídání o minulých ročnících, a také informace o akademickém soustředění jakožto odměně pro úspěšné řešitele.