Přírodovědné korespondenční semináře

Studenti a doktorandi PřF MU tyto semináře připravili pro všechny středoškoláky a středoškolačky, kteří se zajímají o ekologii nebo chemii. V rámci každého semináře budete řešit minimálně 5 sérií úloh. Na semináře naváže série tří soustředění pro úspěšné účastníky, a to během nebo po skončení školního roku 2012/13.

ViBuCh

Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky (ViBuCh), je určen pro středoškolské studenty se zájmem o přírodní vědy. Jeho hlavní myšlenkou je ukázat, že chemie a vědy s ní spojené jsou zajímavé a perspektivní.

Na soutěžící čekají celkem čtyři série úloh, které budou zveřejňovány na webových stránkách ViBuChu během celého školního roku, počínaje 24. zářím. Zadání je tedy dostupné i neregistrovaným uživatelům. Nejlepší řešitelé kurzu mají šanci zúčastnit se týdenního soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a spojit teoretické základy z kurzu s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích.

ViBuCh si klade za cíl oprostit studenty od představy, že chemie jsou pouhé výpočty z rovnic a nudné memorování názvosloví. Také otvírá studentům pohled na reálné výzkumné projekty řešené na české akademické půdě, většina úloh bude sledovat témata z reálného výzkumu.

Kurz je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Forma: ikurz

Obor: Chemie

Určeno pro: studenty SŠ

Aktuální informace o průběhu: http://vibuch.math.muni.cz/

ViBuCh web: http://vibuch.math.muni.cz/

Leták ViBuChu: http://vibuch.math.muni.cz/upload/vibuch.pdf


Středoškolačky a středoškoláci, očekávejte ViBuCh! Vzdělávací korespondenční ikurz pro budoucí chemiky

V pondělí 24. září startujeme další ročník!Termín odevzdání vašich řešení je 5. listopadu. Přejeme vám hodně štěstí!
Už teď se můžete podívat, jaká úlohy 1. série na vás čekají. Na webu ViBuChu najdete povídání o minulých ročnících, a také informace o akademickém soustředění jakožto odměně pro úspěšné řešitele.

 

KEKS

Cílem semináře KEKS (Korespondenční ekologický seminář pro studenty středních škol) je poskytnout pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie. Zadání se budou zabývat rozmanitými tématy a také hledání řešení vás bude vybízet k uplatnění různých pohledů a ke kritickému zhodnocení zdrojů informací.

Jde o celoroční soutěž určenou maximálně tříčlenným týmům nebo jednotlivcům, při které Vám zadání úloh zasílají organizátoři prostřednictvím internetu.

"Korespondenční ekologický seminář je  především týmovou, mezioborovou soutěží. Mezioborový je i organizační tým, kde převažují studenti PřF MU, ale zapojují se také studenti FSS, FI. Týmy studentů mají často za úkol napsat esej na téma, které vychází z praktického problému, třeba z otázky, jak se zachovat v případě kalamity? Konkrétní úlohy zasahující do geografie, chemie, úkolem je poskládat celkový pohled na opravdový ekologický problém, jako orkán ve Vysokých Tatrách. Hledat odpovědi na dílčí otázky: kácet – nekácet? Když kácet, tak kde? A pak zhodnotit argumenty, prezentovat je, přednést závěr," představuje kurz doktor Michal Bulant z Ústavu matematiky a statistiky PřF MU.


Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Forma: Korespondenční seminář

Obor: Ekologie

Určeno pro: studenty SŠ


Konzoomujte první sadu KEKSu!

První zadání semináře je na světě! Začínáme tématem Domácí ekologie, tedy tím, co máme všichni kolem sebe a můžeme dennodenně pozorovat. Vezmeme to jak z biologického konce, kdy budete zkoumat ekosystém kompostu, tak i z konce více environmentálního, kdy zaostříte na různé postoje ke stravování. Uzávěrka prvního kola je 30. října!

Zadání ke stažení zde!